Omakuvan vaikutus aikaansaannoksiin

Omakuvan vaikutus
aikaansaannoksiin

Yhdysvaltalainen Maxwell Maltz oli ensimmäisiä nykyaikaisia plastiikkakirurgeja. 1950-luvun loppupuolella hän oli hyvin menestyvä ja amerikkalaisten seurapiirien lellikki. Maltz oli kuitenkin turhautunut ja etsi selityksiä oudoille havainnoilleen.

  • Osa hänen potilaistaan tuli vastaanotolle hyvin pienten ulkonäkövirheiden takia, joita muut ihmiset tuskin huomasivat. Heille itselleen ne olivat kuitenkin suuria murheita. Maltz otti tavakseen kysyä asiakkailtaan, mitä he peilistä näkevät. Vastauksista kävi selväksi, että ongelman ydin oli aivan muualla kuin pienessä kauneusvirheessä. Maltz kehitti kysymystekniikkansa ja pystyi pian auttamaan suuria määriä potilaita ilman skalpellia. Hän kutsui sitä tunnekirurgiaksi.
  • Toinen ryhmä potilaita tarvitsi ehdottomasti leikkausta, mutta he eivät nähneet itse mitään muutosta leikkauksen jälkeen. Ennen ja jälkeen -kuvat saattoivat kertoa ulkopuoliselle huikeastakin muutoksesta, mutta potilas itse ei sitä nähnyt tai kokenut.
  • Kolmas ryhmä potilaita oli vielä kummallisempi. Aiemmin syrjään vetäytyneestä ”luuserista” saattoi pienen leikkauksen jälkeen kehkeytyä menestyvä ja elämäänsä erittäin tyytyväinen henkilö. Maltzia askarrutti kysymys, miten niin radikaali persoonamuutos voi olla mahdollinen.

Maltz päätteli, että meillä jokaisella on sisäinen kuva – omakuva, joka ohjaa kaikkea ulkoista. Se ohjaa sitä, mitä näemme peilistä, mitä uskomme itsestämme, miten vuorovaikutamme muiden ihmisten kanssa ja mitä saavutamme elämän eri saroilla.

Maltz löysi ainutlaatuisen tavan selittää, miten omakuvamme ohjaa voimavarojamme ja saavutuksiamme. Hän vertasi sitä servo-mekanismiin, joka on kuin vahva, täysin lahjomaton voima meissä. Mieli on omakuvan uskollinen palvelija, joka noudattaa aina kuvan käskyjä. Mieli tekee havaintoja ulkoisesta maailmasta ja ohjaa toimintaamme omakuvan käsitysten mukaisesti.

Tämä selittää myös, miksi rystyset valkoisina, hampaat irvessä tapahtuva tahdon voiman käyttö niin usein epäonnistuu. Me emme voi voittaa omakuvaamme vaikka kuinka yrittäisimme. Meidän täytyy ENSIN muokata omakuvaamme halutun tuloksen mukaiseksi, jotta tulos tulee mahdolliseksi.

Maltz vakuuttui myös siitä, että omakuvamme on käsiteltävissä ja muutettavissa – ilman leikkauksia. Muuttamalla omakuvaamme voimme saada lisää sellaisia tuloksia, joita oikeasti haluamme ja vähemmän sellaisia, joita emme halua.
Maltzin tekniikoista löytyy paljon mielenkiintoista asiaa kirjasta ”Psycho-Cybernetics”, joka ilmestyi ensimmäisen kerran vuonna 1960. Sen jälkeen kirjaa on myyty yli 30 miljoona kappaletta ilman erityistä markkinointia, ja se on laajan itsensä kehittämistä käsittelevän kirjallisuuden peruspilareita.

Kaksi eri
omakuvastoa

Maltz kuvaa kirjassaan myös kahta eri mekanismia. Voimme ajatella, että mielessämme on kaksi eri omakuvaa tai omakuvastoa. Toinen johtaa menestykseen ja toinen epäonnistumiseen. Kuvakokoelmat sijaitsevat ikään kuin kahdessa eri ohjaushuoneessa, kahdessa eri komentokeskuksessa. Kun menestyskuvat ohjaavat, tuntuu helpolta ja mukavalta: kyllä, minä pärjään. Kun epäonnistumiskuvat ohjaavat, tuntuu epävarmalta ja hankalalta: tuleeko tästä yhtään mitään, tuskinpa.

Malzin mukaan meitä ihmisiä on kolmenlaisia.

  1. Ensimmäiset saavat ohjausta lähes yksinomaan menestyshuoneestaan. He kokevat onnistuvansa ja ovat tyytyväisiä elämäänsä. Myös ulkoisilla mittareilla mitattuna heillä menee hyvin.
  2. Toinen ryhmä saa ohjausta lähes yksinomaan epäonnistumishuoneestaan. He kokevat elämän raskaana ja kylpevät surkeudessa. Ulkoisilla mittareilla mitattuna heillä saattaa mennä jopa suhteellisesti katsottuna hyvin, mutta itse he eivät sitä koe.
  3. Valtaosa meistä kuuluu kolmanteen ryhmään, jonka ohjaus tulee välillä toisesta huoneesta, välillä toisesta. Tämä johtaa usein turhautumiseen ja turhaan energiankulutukseen, sillä osa aivoistamme kaipaisi varmuutta.

Normaalisti ohjaus tapahtuu täysin tiedostamatta. Viime vuosina on kuitenkin kehitetty runsaasti tekniikoita, joiden avulla voimme vahvistaa onnistumisohjaustamme ja heikentää epäonnistumisohjaustamme.

Yksinkertaisin tapa vaikuttaa ohjaukseen on tulla tietoiseksi sen olemassaolosta.

 

© Innomieli Oy – 2020

y-tunnus 0863360-3